Zaznacz stronę

oferta / Windykacja Należności

Kancelaria Adwokacka Halabowski

Kancelaria adwokacka Halabowski wyspecjalizowała się w odzyskiwaniu długów od nierzetelnych kontrahentów w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Jeżeli posiadasz wierzytelności z niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych, kar umownych, niedotrzymanych umów bądź innych należności pomożemy Ci je odzyskać.

Otrzymasz od nas bezpośrednie wsparcie w nowoczesny sposób czy to za pomocą konsultacji on-line w formie wideokonferencji, audiokonferencji bądź tradycyjnie bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

W Kancelarii Adwokackiej Halabowski prowadziy proces windykacji w trzech głównych etapach:
I Etap polubowny
II Etap sądowy
III Etap egzekucyjny

W etapie polubownym podejmujemy próby zmotywować dłużnika aby uregulował on swoje zobowiązanie. Wykorzystywany przez nas know-how, argumentacja i sposób kontaktu są dostosowane do dłużnika. Z naszego doświadczenia wynika, iż im wcześniej jest podejmowany etap polubowny tym szybsza i skuteczniejsza jest egzekucja. Kluczowym elementem jest zrozumienie dłużnika, empatyczne podejście do dłużnika i ustalenie realnej możliwości spłaty przez niego zobowiązania wykorzystując, jeśli chodzi o przedsiębiorcę, specyfikę branży w której się on porusza. W razie potrzeby planujemy działania windykacyjne w sposób bezpośredni podpisując z dłużnikiem odpowiednią ugodę wydłużając termin zapłaty bądź rozłożenie na możliwe do spłaty zaległości bądź zastosowanie innych zabezpieczeń takich jak weksel, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, wpis na hipotekę, zastaw, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa czy dobrowolne poddanie się egzekucji.

Jeżeli wyczepią się możliwości polubownego rozwiązania sporu po konsultacjach z klientem kierujemy sprawę do etapu sądowego. Pomagamy zebrać właściwą dokumentację oraz pozyskać odpowiednie dowody w tym świadków świadczących o należytym wykonaniu zobowiązania przez wierzyciela. Częstokroć wykorzystujemy również postępowanie zabezpieczające mające na celu uniemożliwienie przez dłużnika zbycia bądź ukrycia wartościowych składników jego majątku, z których to po prawomocności wyroku bądź nakazu zapłaty prowadzona będzie egzekucja. W przypadku śmierci dłużnika wszczynamy postępowanie spadkowe mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców co w konsekwencji doprowadzi do uzyskania tytułu wykonawczego na spadkobierców.

Naszą koronną zasadą jest bieżąca informacja Klienta o podejmowanych i dalszych działaniach w sprawie, co sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz sprawia, że Klient nie musi koncentrować się na jakichkolwiek formalnościach.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego przystępujemy do etapu trzeciego egzekucyjnego. W pierwszej kolejności występujemy o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnego orzeczenia. Następnie kierujemy wierzytelności do Komornika Sądowego właściwego dla dłużnika bądź jego nieruchomości tak, aby najbardziej zoptymalizować efekty postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria Adwokacka Halabowski czynnie bierze udział na każdym etapie egzekucji, aby ustalić egzekwowalny majątek dłużnika. Pozostajemy w stałym kontakcie z komornikiem.

Proponujemy Klientowi w jaki sposób uzyskać informacje o dalszym majątku dłużnika oraz pomagamy odzyskać te składniki majątku, które z pokrzywdzeniem wierzycieli zostały przeniesione na osoby trzecie.

Konsultacja prawna świadczona w nowoczesny sposób on-line lub w Kancelarii

Adwokat Katowice

Umów się

Pierwsza konsultacja podczas której opowiesz nam o swojej sprawie jest darmowa. Po pierwszej rozmowie przygotujemy dla Ciebie propozycje rozwiązań i dalszych działań na kolejne spotkanie.

Umów się teraz
Adwokat Katowice

Jak to działa?

Do konsultacji używamy oprogramowania Microsoft Teams. Otrzymasz od nas zaproszenie po kliknięciu którego z poziomu przeglądarki dołączysz do spotkania.

Adwokat Katowice

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych jest dla nas kluczowa.

Kontakt

Adwokat Paweł Halabowski

tel: +48 668 125 877

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

Adwokat Katarzyna Halabowska

tel: +48 608 335 086

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

ul. Staromiejska 2/4

40-013 Katowice