Zaznacz stronę

oferta / Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Halabowski

Zadośćuczynienie
Jeżeli doznałeś krzywdy związanej z wypadkiem, którego doznałeś należy Ci się zadośćuczynienie. Krzywda to wszelkie ujemne następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zarówno w sferze cierpień fizycznych w postaci bólu i innych dolegliwości, jak i psychicznych, polegających na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym również w postaci wyłączenia z normalnego życia. Zadośćuczynienie nie wymaga wykazania powstania jakichkolwiek strat finansowych czy uszczerbku finansowego charakterze materialnym.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Strata bliskiego na skutek wypadku, przedwczesna i niespodziewana to najbardziej traumatyczne zdarzenie którego można doświadczyć w życiu. Jako adwokaci wspieramy Państwo w tych trudnych chwilach mając zapewnioną pełną dyskrecję.
Finansowa rekompensata pozwoli nie tylko przeżyć ale godnie żyć, i będzie stanowiła zadośćuczynienie za doznaną krzywdę pomimo negatywnych emocji, które na zawsze pozostawią ślad w Państwa pamięci.

Pomagamy rodzinom, które straciły bliskich na skutek:
• Wypadków w rolnictwie
• Wypadków komunikacyjnych
• Wypadków przy pracy

Koszty wynikłe na skutek uszkodzenia ciała
Do takich kosztów można zaliczyć koszty pobytu w szpitalu, zakupu lekarstw, rehabilitacji, zakupu przyrządów medycznych i rehabilitacyjnych niezbędnych do przywrócenia stanu zdrowia, koszty związane z odpowiednim odżywianiem się, koszty związane z transportem poszkodowanego do szpitala, lekarza, na zabiegi, jak również koszty dojazdu bliskich do chorego przebywającego w szpitalu, koszty opieki bliskich nad chorym oraz koszty przygotowania do innego zawodu. Pomożemy Ci w odzyskaniu przysługującego odszkodowania.

Renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej
Jeżeli pracowałeś, a na skutek wypadku utraciłeś częściowo lub całkowicie do dalszego wykonywania pracy należy Ci się odszkodowanie. Dotyczy to różnych przypadków, które wymagają szczegółowych ustaleń zmierzających do uchwycenia różnicy dochodów osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po wypadku.

Koszty naprawy pojazdu
„W przypadku szkody majątkowej w samochodzie, który uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, efekt w postaci naprawienia szkody osiągnięty zostaje wtedy, gdy w wyniku prac naprawczych pojazd doprowadzony zostanie do stanu technicznej używalności odpowiadającej stanowi przed uszkodzeniem” (wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 4 marca 2010 roku, II Ca 84/10). O tej niejako zasadzie zapominają częstokroć zakłady ubezpieczeń. Pomożemy Ci aby szkoda, którą poniosłeś była adekwatna do jej rozmiaru.

Utrata wartości handlowej pojazdu
W wyniku wypadku komunikacyjnego Ubezpieczyciel najczęściej wypłaca jedynie koszty niezbędne (często zaniżone) naprawy uszkodzonego pojazdu. Jednakże w określonych przypadkach możliwe jest dochodzenie odszkodowania w wysokości odpowiadającej różnicy między wartością samochodu przed jego uszkodzenie i po naprawie. W wyniku określonych okoliczności należy Ci się odszkodowanie.

Utracone korzyści
Na skutek wypadku nie dojechałeś do klienta, nie zdążyłeś na ważne spotkanie, nie mogłeś prowadzić działalności gospodarczej przez co nie mogłeś osiągnąć spodziewanego przychodu bądź korzyści, które można było osiągnąć. W wyniku takiego zdarzenia należy Ci się odszkodowanie.

Najem pojazdu zastępczego
Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego Twój samochód nie nadaje się do dalszego poruszania się na drogach publicznych, niezbędne okazuje się wynajęcie na czas likwidacji szkody pojazdu zastępczego. Gdyby bowiem do takiego zdarzenia nie doszło nie musiałbyś korzystać z tego typu rozwiązania i ponosić dodatkowe koszty. Rówież w tym przypadku należy Ci się odszkodowanie.

Koszty opinii biegłego na zlecenie poszkodowanego
Gdy w wyniku wypadku sporne są przyczyny jego zajścia lub kwestionowany jest rozmiar szkody poszkodowany ma możliwość zwrócenia się do prywatnego biegłego w celu sporządzenia przez niego opinii udzielającej odpowiedzi na zaistniałe wątpliwości/ Koszt takiej opinii jest po stronie poszkodowanego, który następnie może żądać uwzględnienia tej kwoty w wartości wypłaconego odszkodowania.

Zwrot kosztów adwokata
Poniesione przez Ciebie koszty pomocy prawnej udzielonej przez adwokata na etapie przedsądowym mogą zostać uwzględnione w kwocie odszkodowania w celu zmniejszenia poniesionej przez Ciebie szkody.

Konsultacja prawna świadczona w nowoczesny sposób on-line lub w Kancelarii

Adwokat Katowice

Umów się

Pierwsza konsultacja podczas której opowiesz nam o swojej sprawie jest darmowa. Po pierwszej rozmowie przygotujemy dla Ciebie propozycje rozwiązań i dalszych działań na kolejne spotkanie.

Umów się teraz
Adwokat Katowice

Jak to działa?

Do konsultacji używamy oprogramowania Microsoft Teams. Otrzymasz od nas zaproszenie po kliknięciu którego z poziomu przeglądarki dołączysz do spotkania.

Adwokat Katowice

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych jest dla nas kluczowa.

Kontakt

Adwokat Paweł Halabowski

tel: +48 668 125 877

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

Adwokat Katarzyna Halabowska

tel: +48 608 335 086

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

ul. Staromiejska 2/4

40-013 Katowice