Zaznacz stronę

oferta / Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Halabowski

Adwokat Katowice – Kancelaria Adwokacka Halabowski posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego.
Pomagamy w odpowiedniej regulacji obrotu pieniędzmi, dobrami i usługami a także ochronie interesów każdego naszego Klienta przed uszczerbkami majątkowymi. Obrót gospodarczy i wymiana dóbr majątkowych są niejednokrotnie skomplikowane i tworzą w całości gospodarki obraz złożony i różnorodny. Właśnie korzystanie z dóbr majątkowych, w których wymiana dóbr i usług odgrywa niebagatelną rolę wymaga ochrony prawnej, aby każde nieusprawiedliwione korzyści majątkowe można było poddać weryfikacji z punktu widzenia cywilnoprawnego. Kancelaria Adwokacka Halabowski kładzie przede wszystkim nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów, gdyż jak wskazuje nasze doświadczenie jest to niezwykle skuteczny środek do łagodzenia sprzeczności interesów stron na tle istniejących stosunków prawnych i ułatwiania wykonania wzajemnych roszczeń.

Przy wstępnym przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu przeprowadzamy dokładną – na tyle na ile mamy początkowo ustalonego stanu faktycznego i niezbędnej dokumentacji – analizę sprawy pod kątem zaproponowania przeciwnikowi postępowania polubownego i negocjacji oraz analizujemy opłacalność wystąpienia na drogę sądową. Nawet na etapie sądowym można polubownie rozwiązać zaistniały spór poprzez ugodę sądową – z czego niejednokrotnie korzystamy oczywiście zawsze za zgodą Klienta. Przede wszystkim dzięki takiemu rozwiązaniu dbamy o szybkość i niskie koszty postępowania, mając na względzie Państwa czas i pieniądze.

Najczęściej występujący rodzaj postępowań toczących się przed sądami cywilnymi to sprawy o zapłatę.
Posiadając niezaspokojone zobowiązanie, kiedy upomnienie nie przynosi jakiegokolwiek rezultatu oraz brak jest widoków na to, że druga strona dobrowolnie ureguluje swoją zaległość bądź zobowiązanie, często jedynym rozwiązaniem staje się zainicjowanie sprawy przed sądem. Obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują wielorakie możliwości dochodzenia wymagalnej już należności. Istnieje zatem kilka trybów postępowania, dzięki którym, w zależności od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania, wysokości kwoty pieniężnej, możliwe jest zaspokojenie swojej wierzytelności bądź zobowiązania.

Kancelaria Adwokacka Halabowski wskazuje również konsumentom jakie przysługują im uprawnienia i w jaki sposób mogą ich dochodzić w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców ewentualnie przy zakupieniu wadliwego towaru.
Kancelaria Adwokacka Halabowski udziela porad prawnych (w tym porad prawnych online) oraz sporządza opinie prawne mające ułatwić naszym Klientom ochronę posiadanych praw i dochodzenia roszczeń.

Kancelaria Adwokacka Halabowski wskazuje i podpowiada w jaki sposób kształtują się poszczególne prawa stron umów, w jaki sposób ich dochodzić oraz jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania. W sposób kompleksowy weryfikujemy treści umów oraz transakcji handlowych w celu ochrony naszych Klientów przed konsekwencjami ich często jednostronnie niekorzystnych zapisów. Każdorazowo weryfikujemy oczekiwania naszego Klienta i działamy tak, by zapewnić jemu bądź jego firmie bezpieczeństwo oraz najkorzystniejsze rozwiązania.

W tym zakresie pomoc prawna dotyczy między innymi takich umów jak:
– najmu
– o świadczenie usług
– sprzedaży
– o dzieło
– pożyczki
– zlecenia
– agencyjna
– o dostawę
– dzierżawy
– spedycji lub przewozu
– darowizny
– oraz wszelkie umowy nienazwane.

Przykłady spraw cywilnych, które prowadzimy:
• Upadłość konsumencka – przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Reprezentacja przed sądem upadłościowym oraz po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego lub z możliwością zawarcia układu
• Wsparcie prawne w zakresie obrotu nieruchomościami (między innymi przy sporządzaniu umów w przypadku zakupu, sprzedaży, najmu czy dzierżawy nieruchomości)
• Ustanowienie służebności drogi koniecznej – Jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, możesz żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, czy tzw. drogi koniecznej
• Ustanowienie służebności przesyłu – Jeżeli posiadasz na swojej nieruchomości urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego lub który zamierza dopiero je wybudować pomożemy Ci w negocjacjach bądź ewentualnie wystąpimy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania odpowiedniego świadczenia pieniężnego
• Zniesienie współwłasności – Pomagamy w zlikwidowaniu stanu, w którym to prawo własności – wielu osób do jednego przedmiotu przysługuje im w sposób niepodzielny. Może to nastąpić na mocy umownego trybu zniesienia współwłasności bądź sądowego.
• Rozgraniczenie nieruchomości – Pomagamy w postępowaniu o ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.
• Zasiedzenie nieruchomości – Pomagamy w nabyciu określonego prawa wskutek upływu określonego czasu.
• Uregulowanie własności nieruchomości rolnej (tzw. uwłaszczenie) – Pomagamy w nabyciu własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia w dacie wejścia w życie ustawy uwłaszczeniowej.
• Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
• Roszczenia z tytułu kar umownych
• Roszczenia z tytułu wykonawstwa zastępczego
• Ochrony dóbr osobistych
• Skarga pauliańska
• Sporządzenie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym,
• Sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

Konsultacja prawna świadczona w nowoczesny sposób on-line lub w Kancelarii

Adwokat Katowice

Umów się

Pierwsza konsultacja podczas której opowiesz nam o swojej sprawie jest darmowa. Po pierwszej rozmowie przygotujemy dla Ciebie propozycje rozwiązań i dalszych działań na kolejne spotkanie.

Umów się teraz
Adwokat Katowice

Jak to działa?

Do konsultacji używamy oprogramowania Microsoft Teams. Otrzymasz od nas zaproszenie po kliknięciu którego z poziomu przeglądarki dołączysz do spotkania.

Adwokat Katowice

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych jest dla nas kluczowa.

Kontakt

Adwokat Paweł Halabowski

tel: +48 668 125 877

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

Adwokat Katarzyna Halabowska

tel: +48 608 335 086

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

ul. Staromiejska 2/4

40-013 Katowice